08.11.2019

ПОКАНА

                                                      ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАДОМИР

                                                               има удоволствието да Ви покани на 

       Тържествена сесия на новоизбрани общински съветници и кметове от община Радомир

 

Церемонията ще се проведе на  11.11.2019 г. от 10:30 часа в салона на НЧ „Напредък - 1895г.“ гр. Радомир

17.10.2019

Съобщение

       Във връзка със зачестили сигнали за нарушения на предизборната агитация, ОИК Радомир уведомява регистрираните за участие в изборите за  общински съветници и кметове на 27.10.2019г.  партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, че следва да спазват стриктно разпоредбите на чл.183, ал.5 от ИК, а именно:

       Забранява се унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в кодекса ред, до края на изборния ден.

14.10.2019

Съобщение

ОБУЧЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В ОБЩИНА РАДОМИР

ОИК Радомир уведомява представителите на парламентарно представените партии, че обучението на членовете на СИК ще се проведе в МКИЦ „Европа“ по следният график:

 • На 18.10.2019г. от 14:30 часа
 • На 18.10.2019г. от 16:30 часа
 • На 19.10.2019г. от 10:00 часа

Присъствието на членовете на СИК ще се удостовери след направена регистрация преди започването на обучението. Само регистрирани членове на СИК, участвали в обучението ще получат допълнително възнаграждение за участието си, съгласно т.3, б.“а“ от Решение №659-МИ/23.08.2019г на ЦИК.

09.10.2019

На вниманието на всички, които ще представят в ОИК – РАДОМИР заявление за регистрация на застъпници и списъци на упълномощени представители:

Форма на таблицата за застъпници и заместващи застъпници ТУК:

Форма на таблицата за упълномощени представители  ТУК

08.10.2019

Промяна в съставите на СИК на територията на Община Радомир, Област Перник.

В случай на промени в съставите на СИК, предложенията да се представят и на електронен носител във файл на excel, съгласно приложената таблица. ТУК

07.10.2019

Одобрени предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г.

13.09.2019

Съобщение

Във връзка с постъпили в Централната избирателна комисия въпроси относно наименованието или абревиатурата на местна коалиция Ви уведомяваме, че в Раздел ІІ, т. 1 и 2 на Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на Централната избирателна комисия са регламентирани правилата относно наименованията и абревиатурата на местна коалиция, съгласно които:

 1. Наименованието или абревиатурата на местна коалиция съдържа само наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии или коалиции.
 2. Наименованието или абревиатурата на участващите в местната коалиция партии и коалиции може да се добавя в скоби към наименованието или абревиатурата на местната коалиция.

Предвид горното на конкретно поставените от Вас въпроси и запитвания от партии и коалиции Ви информираме, че наименованията на местни коалиции: „Бъдеще за община Х“, „Алтернатива за община Х“ (ПП „ГЕРБ“, ПП „СДС“, ПП „НФСБ“), „Патриоти за Дряново“, (ВМРО – БНД и други партии), „Разлог – събуди се“, „КРОС“ и други подобни примери не отговарят на изискванията за наименования или абревиатура на местна коалиция съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК.

Съгласно Раздел ІІ, т. 3 от Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК извършва проверка за изпълнение на изискванията за наименование или абревиатура на местна коалиция по реда на Раздел ІV, както следва:

Общинската избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на местната коалиция и на представените документи.

При приемане на документите за регистрация, когато се установи, че не са изпълнени изискванията за наименования или абревиатурата на местна коалиция съгласно Решение № 936-МИ от 2 септември 2019 г. на ЦИК, ОИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от уведомяването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 16 септември 2019 г. В регистъра на ОИК в графа „Забележки“ се вписват дадените указания, датата и часът на уведомяването, както и датата и часът на отстраняването им.

Когато нередовностите се установят след приемането на документите за регистрация, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес, телефон или факс за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ОИК, като се отбелязват датата и часът на уведомяването.

В случай че указанията не са изпълнени в дадения срок, ОИК постановява решение за отказ на регистрацията на местната коалиция.

Решението, с което се отказва регистрация на местна коалиция може да се обжалва пред ЦИК по реда на чл. 88 от Изборния кодекс.

13.09.2019

Съобщение

Централната избирателна комисия с Решение № 638-МИ от 21.08.2019 г., изменено и допълнено с Решение № 705-МИ от 23 август 2019 г., определи формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 • Приложение № 1: Указание за попълване на „списък“ в структуриран електронен вид от подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.  – изтеглете от тук
 • Приложение № 2: Електронна форма на данните в структуриран електронен вид – изтеглете от тук
12.09.2019

Съобщение

Регистрацията на кандидатските листи в ОИК се извършва по реда на Решение № 943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК. Съгласно т. 18.1. от решението, предложението за регистрация на кандидатска листа се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат. Изискването за представяне на предложението на технически носител в ексел формат се отнася само за регистрацията на кандидатските листи за общински съветници.

Образец на Предложение за регистрация на кандидатска листа за общински сьветници на технически носител тук

Календар

Решения

 • № 163-МИ / 08.11.2019

  относно: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на местна коалиция ГЕРБ - Пламен Станков Алексиев.

 • № 162-МИ / 08.11.2019

  относно: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“- Евдокия Славчова Асенова.

 • № 161-МИ / 04.11.2019

  относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРЕН на 03.11.2019 год.

всички решения