№ 163-МИ / 08.11.2019

ОТНОСНО : Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на местна коалиция ГЕРБ - Пламен Станков Алексиев.

№ 162-МИ / 08.11.2019

ОТНОСНО : Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“- Евдокия Славчова Асенова.

№ 161-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРЕН на 03.11.2019 год.

№ 160-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО ИЗВОР на 03.11.2019 год.

№ 159-МИ / 04.11.2019

ОТНОСНО : Избиране КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР на 03.11.2019 год.

№ 158-МИ / 03.11.2019

ОТНОСНО : Приключване работата на информационния пункт, извършил обработването на предадените секционни протоколи в община Радомир за изборите за кметове в община Радомир, проведени на 03.11.2019г.

№ 157-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Радомир, Област Перник.

№ 156-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Изменение на Решение №143-МИ/28.10.2019г.

№ 155-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Изменение на Решение №136-МИ/28.10.2019г.

№ 154-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Постъпила жалба с вх. №144/31.10.2019г. от Евдокия Асенова – упълномощен представител на ПП БСП.

№ 153-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Радомир, Област Перник.

№ 152-МИ / 02.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Радомир, Област Перник.

№ 151-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Радомир, Област Перник.

№ 150-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Радомир, Област Перник.

№ 149-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Радомир, Област Перник.

№ 148-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Радомир, Област Перник.

№ 147-МИ / 01.11.2019

ОТНОСНО : Промяна в състава на СИК на територията на Община Радомир, Област Перник.

№ 146-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО ИЗВОР за произвеждане на втори тур за избори за кметове на 03.11.2019г.

№ 145-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за КМЕТ НА КМЕТСТВО СЕЛО ДРЕН за произвеждане на втори тур за избори за кметове на 03.11.2019г.

№ 144-МИ / 28.10.2019

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина за КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР за произвеждане на втори тур за избори за кметове на 03.11.2019г.

Календар

Решения

  • № 163-МИ / 08.11.2019

    относно: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на местна коалиция ГЕРБ - Пламен Станков Алексиев.

  • № 162-МИ / 08.11.2019

    относно: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“- Евдокия Славчова Асенова.

  • № 161-МИ / 04.11.2019

    относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРЕН на 03.11.2019 год.

всички решения