04.07.2017

Регистър на декларациите по чл.12 от ЗПУКИ

КМЕТОВЕ

Име, презиме, фамилия Длъжност към момента на подаване на декларацията
Пламен Станков Алексиев Кмет на Община Радомир
Калина Благоева Паунова Кмет на с. Владимир
Георги Димитров Георгиев Кмет на с. Горна Диканя
Мая Петрова Гоергиева Кмет на с. Гълъбник
Роза Методиева Кръстева Кмет на с. Дебели лаг
Елинчо Йорданов Колев Кмет нас. Долна Диканя
Симеон Йорданов Исачки Кмет на с. Долни Раковец
Пламен Димитров Рударски Кмет на с. Дрен
Славчо Стойчов Душков Кмет на с. Друган
Мария Здравкова Манова Кмет на с. Извор
Валентин Любомиров Александров Кмет на с. Кленовик
Чавдар Иванов Новаков Кмет на с. Кондофрей
Пламен Владимиров Александров Кмет на с. Копаница
Кирил Серафимов Цветков Кмет на с. Прибой
Веселин Иванов Василев Кмет на с. Стефаново
Петър Иванов Митрин Кмет на с. Старо село

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - РАДОМИР

Име, презиме, фамилия Длъжност към момента на подаване на декларацията
Анелия Бойчева Драгомирова Общински съветник
Антонио Емилов Антонов Общински съветник
Васил Огнянчов Джоргов Общински съветник
Владимир Ангелов Тренев Общински съветник
Владимир Стоилов Зарков Общински съветник
Евгени Христов Ананиев Общински съветник
Емил Георгиев Крумов Общински съветник
Иличо Бориславов Йорданов Общински съветник
Калин Христов Иванов Общински съветник
Кирил Ангелов Ангелов Общински съветник
Кирил Любенов Граховски Общински съветник
Красимир Светозаров Борисов Общински съветник
Любомир Кирилов Илиев Общински съветник
Нели Василева Николова Общински съветник
Олег Димитров Цветанов Общински съветник
Светослав Димитров Кирилов Общински съветник
Силвия Тонева Тодорова Общински съветник
Симеон Спасов Димитров Общински съветник
Стефан Велинов Андонов Общински съветник
Стойчо Асенов Петров Общински съветник
Цветанка Николова Котева Общински съветник

 

 

 

27.04.2016

Съобщение

Електронен публичен регистър на партиите, регистрирани за участие в новите избори за кмет на кметство Старо село, насрочени за 05.06.2016 г.

РЕГИСТЪР

 

 

Електронен публичен регистър на кандидатите за кмет на кметство Старо село, насрочени за 05.06.2016 г.

РЕГИСТЪР

27.04.2016

Съобщение

ОИК Радомир определя дата, час и място за провеждане на жребий за определяне на поредните номера в бюлетините на партиите, регистрирани от ОИК Радомир за участие в нови избори за кмет на кметство Старо село, насрочени за 05.06.2016 г., както следва:

 

4 май 2016 година

от 17:00 часа

в Заседателната зала на Община Радомир.

 

27.04.2016

Телефон за връзка с ОИК Радомир

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С ОИК РАДОМИР:

0887 53 81 34 - Катя Иванова /Председател/

15.04.2016

Съобщение

ОИК Радомир съобщава, че с УКАЗ №85 от 01.04.2016г. на Президента на Република България е насрочен нов избор за Кмет на Кметство Старо село, общ. Радомир, обл. Перник който ще се проведе на 05.06.2016 г.

15.04.2016

ХРОНОГРАМА

Централна Избирателна Комисия с Решение № 3168-МИ от 05.04.2016 прие хронограма за новите избори за кметове на 5 юни 2016 г. ЛИНК КЪМ ХРОНОГРАМАТА

25.11.2015

Адрес и телефони за връзка на ОИК Радомир

Уведомяваме всички заинтересовани, че адресът на ОИК Радомир остава непроменен: град Радомир, П.К. 2400, област Перник, пл. "Свобода" № 20, ет. 3 стая 20 - ОИК Радомир.

 

Телефони за връзка:

Председател (Катя Иванова) - 0887 53 81 34

0777 80 430

още съобщения

Календар

Решения

  • № 390-МИ / 27.04.2016

    относно: Определяне на дата, час и място за определяне чрез жребий на поредните номера на партиите в бюлетината за гласуване в новите избори за кмет на кметство Старо село, община Радомир, насрочени на 05.06.2016г.

  • № 389-МИ / 27.04.2016

    относно: Регистрация на кандидат на партия ГЕРБ за участие в новите избори за кмет на кметство с. Старо село на 5 юни 2016 г.

  • № 388-МИ / 27.04.2016

    относно: Регистрация на кандидат на партия „Българска социалистическа партия“ за участие в новите избори за кмет на кметство с. Старо село на 5 юни 2016 г.

всички решения