Общинска избирателна комисия Радомир


РЕШЕНИЕ
№ 162-МИ
Радомир, 08.11.2019

ОТНОСНО: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“- Евдокия Славчова Асенова.

Постъпило е заявление с вх. №169/06.11.2019г. от Евдокия Славчова Асенова, с което заявява, че отказва да встъпи в длъжност, като общински съветник в общински съвет - Радомир.

С Решение №136-МИ/28.10.2019г. Евдокия Славчова Асенова е обявена за избран общински съветник от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.         

Предвид изричният отказ да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващият кандидат от листата на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.    

Съгласно справката за класиране според преференциите изготвена от „Информационно обслужване“АД, ОИК Радомир следва да обяви за избран Елена Славчева Първанова.

Предвид изложеното на основание чл.458, ал.1 във връзка с чл.453, ал.5 от ИК, Общинска избирателна комисия Радомир,

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА Евдокия Славчова Асенова от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с Решение №136-МИ/28.10.2019г. на ОИК Радомир.

ОБЯВЯВА за избран общински съветник Елена Славчева Първанова от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

 

Председател: Катя Василева Иванова

Секретар: Денчо Димитров Николов

* Публикувано на 08.11.2019 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 163-МИ / 08.11.2019

    относно: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на местна коалиция ГЕРБ - Пламен Станков Алексиев.

  • № 162-МИ / 08.11.2019

    относно: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“- Евдокия Славчова Асенова.

  • № 161-МИ / 04.11.2019

    относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРЕН на 03.11.2019 год.

всички решения