Общинска избирателна комисия Радомир


РЕШЕНИЕ
№ 163-МИ
Радомир, 08.11.2019

ОТНОСНО: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на местна коалиция ГЕРБ - Пламен Станков Алексиев.

Постъпило е заявление с вх. №170/07.11.2019г. от Пламен Станков Алексиев, с което заявява, че не желае да встъпи в длъжност, като общински съветник от листата на МК ГЕРБ.

С Решение №136-МИ/28.10.2019г. Пламен Станков Алексиев е обявен за избран общински съветник от кандидатска листа на МК ГЕРБ.

Предвид изричният отказ да встъпи в правомощията на общински съветник, следва да бъде обявен за избран следващият кандидат от листата на МК ГЕРБ.

Съгласно справката за класиране според преференциите, изготвена от „Информационно обслужване“АД, ОИК Радомир следва да обяви за избран Олег Димитров Цветанов.

Предвид изложеното на основание чл.458, ал.1 във връзка с чл.453, ал.5 от ИК, Общинска избирателна комисия Радомир,

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА Пламен Станков Алексиев от списъка на общинските съветници, обявени за избрани с Решение №136-МИ/28.10.2019г. на ОИК Радомир.

ОБЯВЯВА за избран общински съветник Олег Димитров Цветанов

от кандидатска листа на МК ГЕРБ.

 

Решението подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Катя Василева Иванова

Секретар: Денчо Димитров Николов

* Публикувано на 08.11.2019 в 17:32 часа

Календар

Решения

  • № 163-МИ / 08.11.2019

    относно: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на местна коалиция ГЕРБ - Пламен Станков Алексиев.

  • № 162-МИ / 08.11.2019

    относно: Отказ от встъпване в правомощията на общински съветник от кандидатска листа на КП „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“- Евдокия Славчова Асенова.

  • № 161-МИ / 04.11.2019

    относно: Избиране на КМЕТ НА КМЕТСТВО ДРЕН на 03.11.2019 год.

всички решения